2012/02/08

Klasean komentatzeko III

Haur hezkuntzako taldeak honako galderak planteatzen ditu, badago lanik horiek erantzuteko!

  1. Hezkuntza formala eta ez formala nola bateratu daitezke?
  2. Hezkuntza ez formala legeen marko barruan kokatuko balitz, ez al luke galduko askatasun berezitasun hori?
  3. Nola eragingo luke hezkuntza ez formala sistema juridiko barnean sartuko balitz?
  4. Nola eragingo luke hezkuntza formalak sistema juridikotik kanpo geratuko balitz?
  5. Zergatik dago baloratuagoa hezkuntza formala?
  6. Hezkuntza formala gehiago baloratzen baldin bada, zergatik hezkuntza ez-formalak baliabide gehiago ditu?

No hay comentarios:

Publicar un comentario